29 apr 2024

Varning för cykelbana!

Av Caroline Lundberg | 2024-04-29 21:27

 

Äntligen har skylten varning för cykelbana kommit upp, den sitter vid utfarten av området! 

 


kör försiktigt på våra gator !

mvh Styrelsen

7 apr 2024

Beslut från lantmäterimyndigheten

Av Caroline Lundberg | 2024-04-07 14:24


Glädjande har vi fått positivt beslut från lantmäterimyndigheten om att samfällighetens anläggningsbeslut numera möjliggör elladdning av fordon. Lantmäterimyndigheten har skickat beslutet samt protokoll från tisdagens sammanträde till medlemmar i Nybodahöjdens samfällighetsförening .

Beslutet vinner laga kraft 1 maj 2024.

Styrelsen fick av stämman 2023 i uppdrag att ansöka om kompletterande förrättning för att möjliggöra elladdning av fordon. Parallellt med att ansökan har skickats in och handläggningen ( 4-6 månaders kötid innan handläggningen vidtog) har styrelsen samt några engagerade boende sonderat olika tekniska lösningar för en eventuellt framtida elladdning. Denna arbetsgrupp har i uppdrag att ta fram information om de olika alternativen och presentera det för styrelsen. 

Nästa steg - förutsatt att ovan nämnda beslut vunnit laga kraft- är att Medlemmar på årsmötet, alternativt extrastämma” får information om de olika alternativen och därefter väljer vilken teknisk lösning som samfälligheten bör ha för att möjliggöra elladdning av fordon.

MVH önskar Styrelsen