Kuriosa om Nybodahöjden

Nybodahöjden är ett område som ligger på det ca 45m höga berget Nybodaberget som delar Årstadal och Årstaberg. Genom detta berg går Nyboda tunnlar som innefattar den järnvägstunnel som blev den första i Sverige. Nyboda tunnlar har använts för transporter mellan Älvsjö och Liljeholmens industriområde och var mellan åren 1862 och 1929 en del av västra stambanan då Årstabron togs i drift. Årstadalstunneln  byggdes år 2000 för Tvärbanan.

Barnhemmet Nybodahemmet bestod av av fem röda tegelhus som är ritade av arkitekt Paul Hedqvist i slutet på 1930-talet, med Stockholms barnavårdsnämnd som beställare. Byggmästaren var Olle Engkvist. Barnhemmet hade plats för 245 barn, här kunde barn mellan ett och 16 år få sin hemvist. Under ett år passerade ungefär 1000 barn hemmet. Hemmet var till för barn som saknade familj eller av någon anledning inte kunde bo hemma längre. 

Stefan Löfven, statsminister 2014-2021, passerade Nybodahemmet som spädbarn innan han kom vidare till en fosterfamilj.

Hemmet lades ner i början av 1960-talet, och efter det var det särskoleinternat och flyktingförläggning. Fram till mitten av 1990-talet hyrde olika företag in sig i husen. I samband med utställningen Bygga och Bo 1998 byggdes Nybodahemmet om till moderna radhus och lägenheter.

Nybodahemmet 1942.

Bygga Bo 98, en bomässa på Nybodahöjden som initierades av Stockholms Byggmästarförening under kulturhuvudstadsåret i Stockholm 1998. Området var det första där Stockholms stads program för ekologist byggande och sunda hus användes. Utställningen genomfördes den 13 till 28 augusti 1998 och besöktes av ca 38.000 personer. På Nybodahöjden uppfördes 156 bostäder huvudsakligen i låga radhus, ritade av Johansson Linnman Arkitekter AB, samt Liljanskolan. Liljanskolan lades ner år 2015 och gjordes om till bostäder.

Källa: Wikipedia