7 apr 2024

Beslut från lantmäterimyndigheten

Av Caroline Lundberg | 2024-04-07 14:24


Glädjande har vi fått positivt beslut från lantmäterimyndigheten om att samfällighetens anläggningsbeslut numera möjliggör elladdning av fordon. Lantmäterimyndigheten har skickat beslutet samt protokoll från tisdagens sammanträde till medlemmar i Nybodahöjdens samfällighetsförening .

Beslutet vinner laga kraft 1 maj 2024.

Styrelsen fick av stämman 2023 i uppdrag att ansöka om kompletterande förrättning för att möjliggöra elladdning av fordon. Parallellt med att ansökan har skickats in och handläggningen ( 4-6 månaders kötid innan handläggningen vidtog) har styrelsen samt några engagerade boende sonderat olika tekniska lösningar för en eventuellt framtida elladdning. Denna arbetsgrupp har i uppdrag att ta fram information om de olika alternativen och presentera det för styrelsen. 

Nästa steg - förutsatt att ovan nämnda beslut vunnit laga kraft- är att Medlemmar på årsmötet, alternativt extrastämma” får information om de olika alternativen och därefter väljer vilken teknisk lösning som samfälligheten bör ha för att möjliggöra elladdning av fordon.

MVH önskar Styrelsen

25 mar 2024

Kallelse till lantmäterisammanträde gällande anläggningsförrättning.

Av Caroline Lundberg | 2024-03-25 20:58


På stämman i maj 2023 beslutades att styrelsen ska ansöka om en omprövning av samfällighetens anläggningsförrättning , i syfte att i senare skede kunna fatta beslut om installation av laddningsmöjlighet (el) för fordon.

Vi har nu blivit kallade av Lantmäteriterimyndigheten att närvara vid omprövningen av denna förrättning.

Kallelsen riktar sig i första hand till samfällighetens medlemmar.

Dag och tid:

Tisdag 2 april 15:15-17:00 (senast)

Plats:

Lantmäterimyndighetens kontor

Fleminggatan 4, 104 20 Stockholm

Att behandlas:

Vid sammanträdet kommer följande att behandlas:

• Omprövning av anläggningsbeslut för Nybodahemmet Ga :1 för att införa ändamålet fordonsladdning.

Se kallelse i länk nedan .

Mvh Styrelsen
10 mar 2024

Dags att lämna in motioner till Årstämman i Nybodahöjdens Samfällighetsförening senast 31 mars..

Av Caroline Lundberg | 2024-03-10 19:18


Dags att lämna in en Motion till Nybodahöjdens Samfällighetsförening,

Du vet väl att du i egenskap av egnahemsägare är medlem med rösträtt i Nybodahöjdens samfällighetsförening?

Har du idéer om förbättringar eller förändringar av samfällighetsföreningens verksamhet? Då är du varmt välkommen att lämna in en motion!

I en bostadsrättsförening är alla boende indirekta medlemmar eftersom det är själva bostadsrättsföreningen som är medlem i samfälligheten. Medlem i samfälligheten har rätt att motionera till stämman. Ett sätt att påverka, komma med idéer m.m. Styrelsen för bostadsrättsföreningen kan lämna motioner till stämman senast den 31 mars. Ni får på det sätt ni finner lämpligt informera och involvera era boenden för motioner som ni sedan kan lämna inför årsstämman.


Via e-post till: styrelsen@nybodahojden.com

eller

Utskriven i samfällighetens brevlåda. Den sitter på Nybodaringen 88, på miljöstugans yttervägg (mot vägen)

Din motion kommer att behandlas på samfällighetens årsstämma torsdag 23 maj 2024. ( Vi kommer hålla till i matsalen på Årstadalsskolan, kallelse kommer senare.)

Vänliga hälsningar,

Styrelsen för Nybodahöjdens samfällighetsförening

30 jan 2024

Trasiga gatlyktor!

Av Caroline Lundberg | 2024-01-30 20:43

Vi har nu totalt 8 st trasiga lampor  i området och  ingen av de små låga lamporna på gångstigen mellan Nybodaringen 111 och Idaborgsvägen lyser heller..

Vi har beställt nya armaturer och byte av alla lampor eftersom de även är rostiga. Vi återkommer när vi vet när de kan leverera nya lampor.

lamporna är ju trots allt 25 år gamla nu... 

 Tack till alla som hört av sig till oss och felanmält detta!

Ha en bra fortsättning på veckan! 

mvh Styrelsen,

16 nov 2023

Trasig gatlykta!

Av Caroline Lundberg | 2023-11-16 17:00

Gatlyktan mellan Nybodaringen 105-107 har varit trasig en längre tid nu.

Det är armaturen i den som rostat sönder, så därför går alla lampor vi sätter in sönder efter ett tag. Vi har beställt en ny armatur och den ska lackas i samma färg som stolpen och sen sättas upp. 

Eftersom det är många leverantörer inblandade i detta så har detta dragit ut på tiden, men senast mitten av December ska lampan lysa igen.

Tack för visat tålamod!


Mvh Styrelsen!

Navigation