17 sep 2023

APCOA Parkeringsfakturering...

Av Caroline Lundberg | 2023-09-17 16:14

Om du som parkeringskund hos APCOA fått mejl om månadsinbetalning ska du ignorera det mejlet. APCOA skickade det felaktigt till parkeringskunder på Nybodahöjden. 

Vi fortsätter att ha kvartalsinbetalningar.

31 aug 2023

Vill du arbeta för möjligheten att ladda elbilar på Nybodahöjden?

Av Caroline Lundberg | 2023-08-31 19:23


På stämman i maj 2023 beslutades att styrelsen ska ansöka om en omprövning av samfällighetens anläggningsförrättning , i syfte att i senare skede kunna fatta beslut om installation av laddningsmöjlighet (el) för fordon. Ansökningsförfarandet pågår och under den tiden vill styrelsen undersöka alla olika alternativ på tekniska lösningar för en framtida laddningsmöjlighet.

Vi söker därför efter dig som skulle vilja ingå i en arbetsgrupp som tillsammans med oss i styrelsen driver frågan vidare.

Hör av dig till styrelsen på adress styrelsen @nybodahojden.com

8 jun 2023

Årets föreningsstämma

Av Stefan Larsén | 2023-06-08 08:33

Onsdagen den 24 maj 2023 var det dags för den årliga föreningsstämman i Nybodahöjdens samfällighetsförening. Stämman hölls även i år i närliggande Årstadalsskolans matsal. 

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Anna-Karin Högberg, och till ordförande för stämman valdes Marcus Bäckström. Till sekreterare valdes Stefan Larsén.

Den avgående styrelsen presenterade sig själva och sina respektive roller, och några av de arbetsuppgifter som har genomförts under året. Därefter avhandlades styrelsens förvaltningsberättelse, årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Stämman fastställde den resultat- och balansräkning som redovisades i årsredovisningen och godkände styrelsens förslag till resultatdisposition, varefter den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Styrelsens två förslag om att höja styrelsearvodena och ansöka om en omprövning av anläggningsbeslutet (för att i ett senare skede kunna fatta beslut om installation av elbilsladdare) godkändes av stämman. De två inkomna motionerna från medlemmarna beslöts sedan av stämman att anses besvarade eller att lämnas utan åtgärd.

Valberedningens representant Magdalena Håkansson redogjorde för valberedningens arbete och presenterade sedan förslaget till ny styrelse. Förslaget antogs av stämman, och den nya styrelsen ser ut som följer: Anna-Karin Högberg, ordförande, Eva Karlsson, Camilla Almgren, Caroline Siwerz, Anna Palmberg, Simon Gate, Jenny Deurell, Jesper Kajsten och Caroline Lundberg.

En närmare presentation av den nya styrelsen och ledamöternas respektive ansvarsområden kommer senare.

De avgående styrelseledamöterna avtackades innan mötet avslutades. 

Årsmötesprotokollet i sin helhet hittar du här.

6 maj 2023

Nu är vintern officiellt över – farthindren läggs ut!

Av Anders Annerfalk | 2023-05-06 16:01

Ja, första helgen i maj bjuder visserligen på sol, men här uppe på Nybodahöjden känner vi nog alla av ishavsvindarna som chockar med sin brutala intensitet.

Förfäras dock icke - vintern ÄR slut!
Fredagen den 6 maj var nämligen Martin och Mann från FJ-Service i full fart med att lägga ut de farthinder, som vi traditionsenligt har på våra smala vägar under sommaren.

Och... För att omedelbart svara på den fråga som alltid kommer, nämligen varför farthindren inte kan få vara på plats året om, så är det enkla svaret: snö.
Det går inte att snöröja ordentligt med maskiner, om farthindren ligger kvar över vintern.

6 maj 2023

Årsmöteshandlingar

Av Anders Annerfalk | 2023-05-06 15:51

Underlag för årsmötet ("årsmöteshandlingar") är sedan tidigare utdelade till röstberättigade.
Här kan nu även du, som är intresserad men inte röstberättigad, ta del av underlaget.

Om du är röstberättigad men inte kan gå, så kan du utöva din rösträtt genom någon annan.

Denne behöver då en fullmakt för detta, och en mallblankett för det finns här.

Navigation