25 feb 2023

Årsstämma 24 maj

Av Anders Annerfalk | 2023-02-25 10:00

Så, då var dag, tid och plats klara för Samfällighetens årsstämma:

  • 24 maj 2023
  • Kl 18.30
  • Årstadalsskolans matsal, Sjöviksbacken 19

Motionera mera!
Om du, som vill påverka samfällighetens arbete och inriktning för det kommande året, ännu inte har lämnat underlag för ett förslag till din brf. eller som egnahemsägare själv lämnat motion, så är det hög tid att göra det.
=> Alla motioner skall vara Samfälligheten tillhanda senast den 31 mars, för att kunna behandlas av styrelsen.


Och hur hittar du nu till Årstadalsskolan
?

13 feb 2023

Dags att lämna motioner till årsstämman (reviderad version)

Av Anders Annerfalk | 2023-02-13 14:08

Nu är det dags att tycka till – nu har du en chans att påverka Samfällighetens styrelsearbete för kommande verksamhetsår; 2023-24!

Men, du måste motionera "indirekt"!

Så här ligger det till: vi som är boende i en av de bostadsrättsföreningar, som finns här på Nybodahöjden, är endast indirekta medlemmar i Samfälligheten.
Detta eftersom det är själva bostadsrättsföreningen som är medlem (egnahemsägarna har en direktanslutning till samfälligheten, och kommer att få ett infobrev i brevlådorna om hur deras motionerande ska gå till). 

Varje "BRF-medlem", dvs bostadsrättsföreningen genom respektive styrelse, har sedan rätt att motionera till stämman.
Detta innebär att du som vill föra fram ett förslag, gör detta genom att föreslå din bostadsrättsförenings styrelse att motionera!

Enklast är då naturligtvis att du skriver en motion, om det du vill att samfällighetens styrelse ska arbeta med, som du lämnar till styrelsen i din bostadsrättsförening. Denna tar sedan upp den till behandling och endera väljer att skicka den vidare, som en motion från t.ex. BRF Gryningen, eller så väljer man att avslå den, och då går den alltså inte vidare..

Lämna din motion snarast till din bostadsrättsförening. Detta då denna senast den 31 mars 2023 ska lämna in den till Samfällighetens styrelse.
Motioner som lämnas in senare kommer inte att behandlas av Samfällighetens styrelse och därmed inte heller tas upp på stämman.

12 jan 2023

Sortering av matavfall

Av Anders Annerfalk | 2023-01-12 17:20

Fr.o.m. årsskiftet är det obligatoriskt för hushåll i Stockholm att sortera matavfall separat. För boende i bostadsrättsföreningar är det respektive förening, som är ansvarig för att organisera detta.

För de boende på Nybodahöjden, som har tillgång till miljöstugan (Nybodaringen 88) finns det såväl särskilda påsar för matavfall samt kärl att kasta dessa i i den del av miljöstugan, där glas och tidningar kastas.

Övriga boende får prata med sin respektive förening för att få information om hur ni ska förfara med matavfallet.

12 jan 2023

Nu har vi ledbelysning i hela området

Av Anders Annerfalk | 2023-01-12 17:06

I dag, torsdagen den 12 januari 2023, byttes de sista armaturerna i carportarna, liksom belysningen i trappan mellan Nybodaringen 89 och 91. Därmed är samtlig gemensam belysning inom området (den del som samfällighetsföreningen svarar för) LED-lampor, vilket är kraftigt energibesparande och samtidigt mer miljövänligt än tidigare armaturlösningar.

För dig som var tvungen att flytta din bil:

Samfälligheten ersätter dig för den parkeringsavgift du fick erlägga på vår gästparkering. Skriv ned ditt namn, regnr, summa för parkeringskostnad för gästparkeringen samt uppgift om till vilket konto du vill ha pengarna och lämna det i Samfällighetens brevlåda (som sitter på utsidan av miljöstugan, Nybodaringen 88).

Vid frågor kontakta vår parkeringsansvarige Rolf Henriksson som du kan nå via vår hemsida https://www.nybodahojden.com/ eller via telefon: 070-585 85 10.

16 dec 2022

Lite info om motorvärmare, parkering mm

Av Anders Annerfalk | 2022-12-16 13:09
Fortsatt behov av motorvärmare?

Som tidigare har meddelats, så är det inte tillåtet att använda motorvärmaruttaget på p-platsen för att ladda sin elbil. Trots detta, så fortsätter några att ladda via motorvärmaruttaget. Det innebär, förutom säkerhetsrisken, att samfälligheten belastas med elkostnader för motorvärmarna även under andra tider på året än vintertid. I dessa tider med höga elkostnader är det dessutom särskilt märkbart.

Styrelsen kommer att kontakta alla de, som hyr parkeringsplats med motorvärmare, för att utreda det fortsatt behovet av motorvärmare. Med utgångspunkt i den utredningen, kommer styrelsen att fatta beslut om vi även fortsättningsvis ska erbjuda p-platser med motorvärmaruttag. 

Höstvandring
Väl inpå hösten – när detta skrives har hösten gått över i vinter – genomförde styrelsen, tillsammans med vår tekniske förvaltare Pontus Marin från Stoft Fastighetsteknik, den årliga höstvandringen.

"Höstvandring" må låta som en stärkande promenad, men ska ses mer som en okulär besiktning, där man går runt hela området och med utgångspunkt i samfällighetens underhållsplan, framförallt ser över reparations- och underhållsbehov.

Nytt parkeringsavtal
Intäkter från våra parkeringar är samfällighetens främsta inkomstkälla.
Att ha samtliga parkeringsplatser uthyrda är viktigt för samfällighetens ekonomi. Under våren 2022 sade styrelsen upp det avtal vi hade med APCOA för att ha möjlighet att jämföra med andra parkeringsbolags tjänster och erbjudanden. Efter att ha haft en dialog med fem olika parkeringsbolag, beslutade styrelsen att återigen teckna avtal med APCOA, då de, efter omförhandling, erbjöd de bästa villkoren. Avtalet innebär att vi får något ökade intäkter jämfört med tidigare, med en servicenivå som ska vara minst lika bra som var de andra bolagen kunde erbjuda.

Samfälligheten har Rolf Henricsson som parkeringsansvarig, och har i den rollen regelbunden kontakt med APCOA.
Via hemsidan sker kontakt med Rolf om allt som har med parkeringsplatserna att göra; t.ex. om man t ex önskar hyra p-plats, vill säga upp sin p-plats eller skulle vilja byta p-plats etc.

Navigation