Parkering

Rolf Henriksson, parkeringsansvarig

Parkeringsregler för Nybodahöjdens samfällighet

Sedan länge är Rolf Henriksson parkeringsansvarig. Han administrerar parkeringskön, håller reda på
lediga platser etc och sköter kontakterna med parkeringsbolag.


Det finns tre olika parkeringsplatser:

  • Carportplats med eluttag
  • Markplats med eluttag
  • Markplats utan eluttag

Avtalsreglerna för de hyrda parkeringsplatserna framgår av de kontrakt som respektive person har mottagit vid tilldelning av parkeringsplats.Köregler:

  • Vid fördelning av parkeringsplatser har den som önskar en första parkeringsplats företräde före den som söker en andraplats. I möjligaste mån ges en parkeringsplats så nära bostaden som möjligt. En eventuell andraplats kan dock komma att ligga längre från bostaden.
  • Vid försäljning av bostad kan säljaren erbjuda köparen att överta kontraktet om det finns intresse. Om köparen inte är intresserad sägs platsen upp och återgår till parkeringskön. Om köparen inte vill ha den platsen utan en annan plats får köparen ställa sig i kö om inte önskad plats finns ledig.

Ibland har vi överskott på parkeringsplatser, och ibland är det kö. Kötiderna variera naturligtvis, men erfarenhetsmässigt brukar kötiden i sådana fall sällan överstiga 4-6 veckor. Ta gärna kontakt med hjälp av formuläret nedan om du behöver en p-plats, eller har andra frågor gällande parkeringen på området.

Gästparkering

Det finns gästparkeringsplatser (avgiftsbelagda, det finns inte några gratisplatser) vid

  • infarten från Årstabergsvägen (vid och strax ovan korsningen med Idaborgsvägen)
  • bredvid miljöstugan i Hästskon (mitt emot Nybodaringen 113-115) samt vid 
  • Hästskons "inre" 90-graderskurva. (vid Nybodaringen 107)

Alla andra p-platser är förhyrda.

Laddplatser

I dag har inte samfälligheten någon möjlighet att erbjuda laddplatser till elbilsägare.
Detta beror på att den lagstiftning, som reglerar samfällighetens verksamhet, i nuläget inte möjliggör för samfälligheten att sätta upp laddplatser. Ett arbete pågår i samfällighetens styrelse med målsättning att kunna erbjuda detta, men det finns ännu inte någon tidplan för när det kan bli verklighet.

Frågor om parkering

Var noga med att uppge en korrekt e-postadress så att du kan få ett svar.