Här nedan hittar du kontaktuppgifter till oss som ingår i styrelsen.

Vill du komma i kontakt med styrelsen via e-post mailar du till styrelsen@nybodahojden.com.

(Notera att bara de suppleanter som deltagit på något av styrelsens möten finns med i listan nedan.)

Styrelse

Befattning Namn Telefon Ansvarsområde
Ordförande Anna-Karin Högberg 070-549 06 04
Sekreterare Stefan Larsén 073-631 51 11
Kassör Camilla Almgren 070-424 59 77 Löpande ekonomisk förvaltning
Ledamot Ann Kajsten 070-618 82 83 Underhållsplaner
Ledamot Anders Annerfalk 073-040 86 75 Informationsansvarig
Ledamot Charlotta Granström 0708-11 75 86 Leverantörsansvarig - avtal
Ledamot Anna Palmberg 070-650 85 93 Incidentansvarig
Ledamot Caroline Siwerz 073-417 02 52 Ansvarig för mark- och trädskötsel
Ledamot Eva Karlsson 073-808 79 58 Omvärldsbevakning
Anna-Karin Högberg
Befattning Ordförande
Telefon 070-549 06 04
Ansvarsområde
Stefan Larsén
Befattning Sekreterare
Telefon 073-631 51 11
Ansvarsområde
Camilla Almgren
Befattning Kassör
Telefon 070-424 59 77
Ansvarsområde Löpande ekonomisk förvaltning
Ann Kajsten
Befattning Ledamot
Telefon 070-618 82 83
Ansvarsområde Underhållsplaner
Anders Annerfalk
Befattning Ledamot
Telefon 073-040 86 75
Ansvarsområde Informationsansvarig
Charlotta Granström
Befattning Ledamot
Telefon 0708-11 75 86
Ansvarsområde Leverantörsansvarig - avtal
Anna Palmberg
Befattning Ledamot
Telefon 070-650 85 93
Ansvarsområde Incidentansvarig
Caroline Siwerz
Befattning Ledamot
Telefon 073-417 02 52
Ansvarsområde Ansvarig för mark- och trädskötsel
Eva Karlsson
Befattning Ledamot
Telefon 073-808 79 58
Ansvarsområde Omvärldsbevakning