Här nedan hittar du kontaktuppgifter till oss som ingår i styrelsen.

Vill du komma i kontakt med styrelsen via e-post mailar du till styrelsen@nybodahojden.com.

(Notera att bara de suppleanter som deltagit på något av styrelsens möten finns med i listan nedan.)

Styrelse

Befattning Namn Telefon Ansvarsområde
Ordförande Marie Svensson
Ledamot Christer Andersson 070-317 83 86 Kassör
Ledamot Anna Palmberg 070-650 85 93 Incidentansvarig
Ledamot Simon Gate
Ledamot Jesper Kajsten 070-763 86 76
Ledamot Caroline Lundberg
Ledamot Jenny Deurell
Ledamot Helene Ericsson
Ledamot Ola Berneståhl
Marie Svensson
Befattning Ordförande
Telefon
Ansvarsområde
Christer Andersson
Befattning Ledamot
Telefon 070-317 83 86
Ansvarsområde Kassör
Anna Palmberg
Befattning Ledamot
Telefon 070-650 85 93
Ansvarsområde Incidentansvarig
Simon Gate
Befattning Ledamot
Telefon
Ansvarsområde
Jesper Kajsten
Befattning Ledamot
Telefon 070-763 86 76
Ansvarsområde
Caroline Lundberg
Befattning Ledamot
Telefon
Ansvarsområde
Jenny Deurell
Befattning Ledamot
Telefon
Ansvarsområde
Helene Ericsson
Befattning Ledamot
Telefon
Ansvarsområde
Ola Berneståhl
Befattning Ledamot
Telefon
Ansvarsområde