Här nedan hittar du kontaktuppgifter till oss som ingår i styrelsen.

Vill du komma i kontakt med styrelsen via e-post mailar du till styrelsen@nybodahojden.com.

(Notera att bara de suppleanter som deltagit på något av styrelsens möten finns med i listan nedan.)

Styrelse

Befattning Namn Telefon Ansvarsområde
Ordförande Tobias Moberg 0708-92 22 49 Ordförande
Sekreterare Anna-Karin Högberg 070-549 06 04 Sekreterare
Kassör Camilla Almgren 070-424 59 77 Löpande ekonomisk förvaltning
Ledamot Ann Kajsten 070-618 82 83 Underhållsplaner
Ledamot Anders Annerfalk 073-040 86 75 Informationsansvarig
Ledamot Jimmy Svensson 070-485 63 04 Incident- och felanmälan
Ledamot Alexandra Bohwalli Skommevik 0708-74 70 23 Mark- och trädskötsel
Ledamot Charlotta Granström 0708-11 75 86 Leverantörsansvarig - avtal
Ledamot Stefan Larsén 073-631 51 11 Omvärldsbevakning
Tobias Moberg
Befattning Ordförande
Telefon 0708-92 22 49
Ansvarsområde Ordförande
Anna-Karin Högberg
Befattning Sekreterare
Telefon 070-549 06 04
Ansvarsområde Sekreterare
Camilla Almgren
Befattning Kassör
Telefon 070-424 59 77
Ansvarsområde Löpande ekonomisk förvaltning
Ann Kajsten
Befattning Ledamot
Telefon 070-618 82 83
Ansvarsområde Underhållsplaner
Anders Annerfalk
Befattning Ledamot
Telefon 073-040 86 75
Ansvarsområde Informationsansvarig
Jimmy Svensson
Befattning Ledamot
Telefon 070-485 63 04
Ansvarsområde Incident- och felanmälan
Alexandra Bohwalli Skommevik
Befattning Ledamot
Telefon 0708-74 70 23
Ansvarsområde Mark- och trädskötsel
Charlotta Granström
Befattning Ledamot
Telefon 0708-11 75 86
Ansvarsområde Leverantörsansvarig - avtal
Stefan Larsén
Befattning Ledamot
Telefon 073-631 51 11
Ansvarsområde Omvärldsbevakning