Nybodahöjdens samfällighetsförening | 717902-5353

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till oss som ingår i styrelsen.

Vill du komma i kontakt med styrelsen via e-post mailar du till styrelsen@nybodahojden.com.

(Notera att bara de suppleanter som deltagit på något av styrelsens möten finns med i listan nedan.)

Styrelse

Befattning Namn Telefon Ansvarsområde
Vice ordförande Tobias Moberg 0708-92 22 49 Vice ordförande
Sekreterare Petra Lennhede 070-731 32 46 Sekreterare
Kassör Christer Andersson 070-317 83 86 Kassör
Ledamot Ida Lundqvist 070-223 82 03 Informationsansvarig
Ledamot Ann Kajsten 070-618 82 83 Underhållsplaner
Ledamot Anders Annerfalk 073-040 86 75 Leverantörsansvarig - avtal
Ledamot Jimmy Svensson 070-485 63 04 Incident/Felanmälan
Ledamot Alexandra Bohwalli Skommevik 0708-74 70 23 Markansvarig
Suppleant Mikael Stahre
Suppleant Rolf Henriksson Parkering och Miljöstuga
Tobias Moberg
Befattning Vice ordförande
Telefon 0708-92 22 49
Ansvarsområde Vice ordförande
Petra Lennhede
Befattning Sekreterare
Telefon 070-731 32 46
Ansvarsområde Sekreterare
Christer Andersson
Befattning Kassör
Telefon 070-317 83 86
Ansvarsområde Kassör
Ida Lundqvist
Befattning Ledamot
Telefon 070-223 82 03
Ansvarsområde Informationsansvarig
Ann Kajsten
Befattning Ledamot
Telefon 070-618 82 83
Ansvarsområde Underhållsplaner
Anders Annerfalk
Befattning Ledamot
Telefon 073-040 86 75
Ansvarsområde Leverantörsansvarig - avtal
Jimmy Svensson
Befattning Ledamot
Telefon 070-485 63 04
Ansvarsområde Incident/Felanmälan
Alexandra Bohwalli Skommevik
Befattning Ledamot
Telefon 0708-74 70 23
Ansvarsområde Markansvarig
Mikael Stahre
Befattning Suppleant
Telefon
Ansvarsområde
Rolf Henriksson
Befattning Suppleant
Telefon
Ansvarsområde Parkering och Miljöstuga