Här nedan hittar du kontaktuppgifter till oss som ingår i styrelsen.

Vill du komma i kontakt med styrelsen via e-post mailar du till styrelsen@nybodahojden.com.

(Notera att bara de suppleanter som deltagit på något av styrelsens möten finns med i listan nedan.)

Styrelse

Befattning Namn Telefon Ansvarsområde
Ordförande Anna-Karin Högberg 070-549 06 04
Kassör Camilla Almgren 070-424 59 77 Löpande ekonomisk förvaltning
Ledamot Anna Palmberg 070-650 85 93 Incidentansvarig
Ledamot Caroline Siwerz 073-417 02 52 Ansvarig för mark- och trädskötsel
Ledamot Eva Karlsson 073-808 79 58 Omvärldsbevakning
Ledamot Simon Gate
Ledamot Jesper Kajsten 070-763 86 76
Ledamot Caroline Lundberg
Ledamot Jenny Deurell
Anna-Karin Högberg
Befattning Ordförande
Telefon 070-549 06 04
Ansvarsområde
Camilla Almgren
Befattning Kassör
Telefon 070-424 59 77
Ansvarsområde Löpande ekonomisk förvaltning
Anna Palmberg
Befattning Ledamot
Telefon 070-650 85 93
Ansvarsområde Incidentansvarig
Caroline Siwerz
Befattning Ledamot
Telefon 073-417 02 52
Ansvarsområde Ansvarig för mark- och trädskötsel
Eva Karlsson
Befattning Ledamot
Telefon 073-808 79 58
Ansvarsområde Omvärldsbevakning
Simon Gate
Befattning Ledamot
Telefon
Ansvarsområde
Jesper Kajsten
Befattning Ledamot
Telefon 070-763 86 76
Ansvarsområde
Caroline Lundberg
Befattning Ledamot
Telefon
Ansvarsområde
Jenny Deurell
Befattning Ledamot
Telefon
Ansvarsområde