31 aug 2023

Vill du arbeta för möjligheten att ladda elbilar på Nybodahöjden?

Av Caroline Lundberg | 2023-08-31 19:23


På stämman i maj 2023 beslutades att styrelsen ska ansöka om en omprövning av samfällighetens anläggningsförrättning , i syfte att i senare skede kunna fatta beslut om installation av laddningsmöjlighet (el) för fordon. Ansökningsförfarandet pågår och under den tiden vill styrelsen undersöka alla olika alternativ på tekniska lösningar för en framtida laddningsmöjlighet.

Vi söker därför efter dig som skulle vilja ingå i en arbetsgrupp som tillsammans med oss i styrelsen driver frågan vidare.

Hör av dig till styrelsen på adress styrelsen @nybodahojden.com