16 dec 2022

Lite info om motorvärmare, parkering mm

Av Anders Annerfalk | 2022-12-16 13:09
Fortsatt behov av motorvärmare?

Som tidigare har meddelats, så är det inte tillåtet att använda motorvärmaruttaget på p-platsen för att ladda sin elbil. Trots detta, så fortsätter några att ladda via motorvärmaruttaget. Det innebär, förutom säkerhetsrisken, att samfälligheten belastas med elkostnader för motorvärmarna även under andra tider på året än vintertid. I dessa tider med höga elkostnader är det dessutom särskilt märkbart.

Styrelsen kommer att kontakta alla de, som hyr parkeringsplats med motorvärmare, för att utreda det fortsatt behovet av motorvärmare. Med utgångspunkt i den utredningen, kommer styrelsen att fatta beslut om vi även fortsättningsvis ska erbjuda p-platser med motorvärmaruttag. 

Höstvandring
Väl inpå hösten – när detta skrives har hösten gått över i vinter – genomförde styrelsen, tillsammans med vår tekniske förvaltare Pontus Marin från Stoft Fastighetsteknik, den årliga höstvandringen.

"Höstvandring" må låta som en stärkande promenad, men ska ses mer som en okulär besiktning, där man går runt hela området och med utgångspunkt i samfällighetens underhållsplan, framförallt ser över reparations- och underhållsbehov.

Nytt parkeringsavtal
Intäkter från våra parkeringar är samfällighetens främsta inkomstkälla.
Att ha samtliga parkeringsplatser uthyrda är viktigt för samfällighetens ekonomi. Under våren 2022 sade styrelsen upp det avtal vi hade med APCOA för att ha möjlighet att jämföra med andra parkeringsbolags tjänster och erbjudanden. Efter att ha haft en dialog med fem olika parkeringsbolag, beslutade styrelsen att återigen teckna avtal med APCOA, då de, efter omförhandling, erbjöd de bästa villkoren. Avtalet innebär att vi får något ökade intäkter jämfört med tidigare, med en servicenivå som ska vara minst lika bra som var de andra bolagen kunde erbjuda.

Samfälligheten har Rolf Henricsson som parkeringsansvarig, och har i den rollen regelbunden kontakt med APCOA.
Via hemsidan sker kontakt med Rolf om allt som har med parkeringsplatserna att göra; t.ex. om man t ex önskar hyra p-plats, vill säga upp sin p-plats eller skulle vilja byta p-plats etc.