7 apr 2024

Beslut från lantmäterimyndigheten

Av Caroline Lundberg | 2024-04-07 14:24


Glädjande har vi fått positivt beslut från lantmäterimyndigheten om att samfällighetens anläggningsbeslut numera möjliggör elladdning av fordon. Lantmäterimyndigheten har skickat beslutet samt protokoll från tisdagens sammanträde till medlemmar i Nybodahöjdens samfällighetsförening .

Beslutet vinner laga kraft 1 maj 2024.

Styrelsen fick av stämman 2023 i uppdrag att ansöka om kompletterande förrättning för att möjliggöra elladdning av fordon. Parallellt med att ansökan har skickats in och handläggningen ( 4-6 månaders kötid innan handläggningen vidtog) har styrelsen samt några engagerade boende sonderat olika tekniska lösningar för en eventuellt framtida elladdning. Denna arbetsgrupp har i uppdrag att ta fram information om de olika alternativen och presentera det för styrelsen. 

Nästa steg - förutsatt att ovan nämnda beslut vunnit laga kraft- är att Medlemmar på årsmötet, alternativt extrastämma” får information om de olika alternativen och därefter väljer vilken teknisk lösning som samfälligheten bör ha för att möjliggöra elladdning av fordon.

MVH önskar Styrelsen

25 mar 2024

Kallelse till lantmäterisammanträde gällande anläggningsförrättning.

Av Caroline Lundberg | 2024-03-25 20:58


På stämman i maj 2023 beslutades att styrelsen ska ansöka om en omprövning av samfällighetens anläggningsförrättning , i syfte att i senare skede kunna fatta beslut om installation av laddningsmöjlighet (el) för fordon.

Vi har nu blivit kallade av Lantmäteriterimyndigheten att närvara vid omprövningen av denna förrättning.

Kallelsen riktar sig i första hand till samfällighetens medlemmar.

Dag och tid:

Tisdag 2 april 15:15-17:00 (senast)

Plats:

Lantmäterimyndighetens kontor

Fleminggatan 4, 104 20 Stockholm

Att behandlas:

Vid sammanträdet kommer följande att behandlas:

• Omprövning av anläggningsbeslut för Nybodahemmet Ga :1 för att införa ändamålet fordonsladdning.

Se kallelse i länk nedan .

Mvh Styrelsen
10 mar 2024

Dags att lämna in motioner till Årstämman i Nybodahöjdens Samfällighetsförening senast 31 mars..

Av Caroline Lundberg | 2024-03-10 19:18


Dags att lämna in en Motion till Nybodahöjdens Samfällighetsförening,

Du vet väl att du i egenskap av egnahemsägare är medlem med rösträtt i Nybodahöjdens samfällighetsförening?

Har du idéer om förbättringar eller förändringar av samfällighetsföreningens verksamhet? Då är du varmt välkommen att lämna in en motion!

I en bostadsrättsförening är alla boende indirekta medlemmar eftersom det är själva bostadsrättsföreningen som är medlem i samfälligheten. Medlem i samfälligheten har rätt att motionera till stämman. Ett sätt att påverka, komma med idéer m.m. Styrelsen för bostadsrättsföreningen kan lämna motioner till stämman senast den 31 mars. Ni får på det sätt ni finner lämpligt informera och involvera era boenden för motioner som ni sedan kan lämna inför årsstämman.


Via e-post till: styrelsen@nybodahojden.com

eller

Utskriven i samfällighetens brevlåda. Den sitter på Nybodaringen 88, på miljöstugans yttervägg (mot vägen)

Din motion kommer att behandlas på samfällighetens årsstämma torsdag 23 maj 2024. ( Vi kommer hålla till i matsalen på Årstadalsskolan, kallelse kommer senare.)

Vänliga hälsningar,

Styrelsen för Nybodahöjdens samfällighetsförening

30 jan 2024

Trasiga gatlyktor!

Av Caroline Lundberg | 2024-01-30 20:43

Vi har nu totalt 8 st trasiga lampor  i området och  ingen av de små låga lamporna på gångstigen mellan Nybodaringen 111 och Idaborgsvägen lyser heller..

Vi har beställt nya armaturer och byte av alla lampor eftersom de även är rostiga. Vi återkommer när vi vet när de kan leverera nya lampor.

lamporna är ju trots allt 25 år gamla nu... 

 Tack till alla som hört av sig till oss och felanmält detta!

Ha en bra fortsättning på veckan! 

mvh Styrelsen,

16 nov 2023

Trasig gatlykta!

Av Caroline Lundberg | 2023-11-16 17:00

Gatlyktan mellan Nybodaringen 105-107 har varit trasig en längre tid nu.

Det är armaturen i den som rostat sönder, så därför går alla lampor vi sätter in sönder efter ett tag. Vi har beställt en ny armatur och den ska lackas i samma färg som stolpen och sen sättas upp. 

Eftersom det är många leverantörer inblandade i detta så har detta dragit ut på tiden, men senast mitten av December ska lampan lysa igen.

Tack för visat tålamod!


Mvh Styrelsen!

8 okt 2023

Höststädningen är i gång!

Av Caroline Lundberg | 2023-10-08 20:25

Nu inleder vi höststädningen på Nybodahöjdens grönområden och gator. Städningen kommer att ske löpande framåt, främst med fokus på att hantera fallna löv och att hålla rent på gator och gångar. Vi hoppas det dröjer ett tag till men avvaktar kommande köldknäppar innan den stora lövupptagningen i området sker, senast i mitten av november.

Höst-hälsningar

Caroline & övriga i styrelsen


1 okt 2023

Miljöstugan målas och tvättas! vecka 40-41

Av Caroline Lundberg | 2023-10-01 20:00


Nu är arbetet med att fräscha upp Miljöstugan i full gång!

 Miljöstugan repareras, plankor har byts ut och målning av utsidan pågår.

Mån-ons denna vecka kommer interiör väggar tvättas och målas.

Veckan därpå mån-tis kommer golvet att målas med tvåkomponents färg.

Kärlen kommer att flyttas ut under tiden. 

Vi hoppas ni alla har överseende med detta och att vi alla hjälps åt med att få detta att fungera smidigt under tiden!


Ha en fortsatt bra höst önskar Styrelsen! 
17 sep 2023

APCOA Parkeringsfakturering...

Av Caroline Lundberg | 2023-09-17 16:14

Om du som parkeringskund hos APCOA fått mejl om månadsinbetalning ska du ignorera det mejlet. APCOA skickade det felaktigt till parkeringskunder på Nybodahöjden. 

Vi fortsätter att ha kvartalsinbetalningar.

31 aug 2023

Vill du arbeta för möjligheten att ladda elbilar på Nybodahöjden?

Av Caroline Lundberg | 2023-08-31 19:23


På stämman i maj 2023 beslutades att styrelsen ska ansöka om en omprövning av samfällighetens anläggningsförrättning , i syfte att i senare skede kunna fatta beslut om installation av laddningsmöjlighet (el) för fordon. Ansökningsförfarandet pågår och under den tiden vill styrelsen undersöka alla olika alternativ på tekniska lösningar för en framtida laddningsmöjlighet.

Vi söker därför efter dig som skulle vilja ingå i en arbetsgrupp som tillsammans med oss i styrelsen driver frågan vidare.

Hör av dig till styrelsen på adress styrelsen @nybodahojden.com

8 jun 2023

Årets föreningsstämma

Av Stefan Larsén | 2023-06-08 08:33

Onsdagen den 24 maj 2023 var det dags för den årliga föreningsstämman i Nybodahöjdens samfällighetsförening. Stämman hölls även i år i närliggande Årstadalsskolans matsal. 

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Anna-Karin Högberg, och till ordförande för stämman valdes Marcus Bäckström. Till sekreterare valdes Stefan Larsén.

Den avgående styrelsen presenterade sig själva och sina respektive roller, och några av de arbetsuppgifter som har genomförts under året. Därefter avhandlades styrelsens förvaltningsberättelse, årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Stämman fastställde den resultat- och balansräkning som redovisades i årsredovisningen och godkände styrelsens förslag till resultatdisposition, varefter den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Styrelsens två förslag om att höja styrelsearvodena och ansöka om en omprövning av anläggningsbeslutet (för att i ett senare skede kunna fatta beslut om installation av elbilsladdare) godkändes av stämman. De två inkomna motionerna från medlemmarna beslöts sedan av stämman att anses besvarade eller att lämnas utan åtgärd.

Valberedningens representant Magdalena Håkansson redogjorde för valberedningens arbete och presenterade sedan förslaget till ny styrelse. Förslaget antogs av stämman, och den nya styrelsen ser ut som följer: Anna-Karin Högberg, ordförande, Eva Karlsson, Camilla Almgren, Caroline Siwerz, Anna Palmberg, Simon Gate, Jenny Deurell, Jesper Kajsten och Caroline Lundberg.

En närmare presentation av den nya styrelsen och ledamöternas respektive ansvarsområden kommer senare.

De avgående styrelseledamöterna avtackades innan mötet avslutades. 

Årsmötesprotokollet i sin helhet hittar du här.

6 maj 2023

Nu är vintern officiellt över – farthindren läggs ut!

Av Anders Annerfalk | 2023-05-06 16:01

Ja, första helgen i maj bjuder visserligen på sol, men här uppe på Nybodahöjden känner vi nog alla av ishavsvindarna som chockar med sin brutala intensitet.

Förfäras dock icke - vintern ÄR slut!
Fredagen den 6 maj var nämligen Martin och Mann från FJ-Service i full fart med att lägga ut de farthinder, som vi traditionsenligt har på våra smala vägar under sommaren.

Och... För att omedelbart svara på den fråga som alltid kommer, nämligen varför farthindren inte kan få vara på plats året om, så är det enkla svaret: snö.
Det går inte att snöröja ordentligt med maskiner, om farthindren ligger kvar över vintern.

6 maj 2023

Årsmöteshandlingar

Av Anders Annerfalk | 2023-05-06 15:51

Underlag för årsmötet ("årsmöteshandlingar") är sedan tidigare utdelade till röstberättigade.
Här kan nu även du, som är intresserad men inte röstberättigad, ta del av underlaget.

Om du är röstberättigad men inte kan gå, så kan du utöva din rösträtt genom någon annan.

Denne behöver då en fullmakt för detta, och en mallblankett för det finns här.

12 jan 2023

Sortering av matavfall

Av Anders Annerfalk | 2023-01-12 17:20

Fr.o.m. årsskiftet är det obligatoriskt för hushåll i Stockholm att sortera matavfall separat. För boende i bostadsrättsföreningar är det respektive förening, som är ansvarig för att organisera detta.

För de boende på Nybodahöjden, som har tillgång till miljöstugan (Nybodaringen 88) finns det såväl särskilda påsar för matavfall samt kärl att kasta dessa i i den del av miljöstugan, där glas och tidningar kastas.

Övriga boende får prata med sin respektive förening för att få information om hur ni ska förfara med matavfallet.

12 jan 2023

Nu har vi ledbelysning i hela området

Av Anders Annerfalk | 2023-01-12 17:06

I dag, torsdagen den 12 januari 2023, byttes de sista armaturerna i carportarna, liksom belysningen i trappan mellan Nybodaringen 89 och 91. Därmed är samtlig gemensam belysning inom området (den del som samfällighetsföreningen svarar för) LED-lampor, vilket är kraftigt energibesparande och samtidigt mer miljövänligt än tidigare armaturlösningar.

För dig som var tvungen att flytta din bil:

Samfälligheten ersätter dig för den parkeringsavgift du fick erlägga på vår gästparkering. Skriv ned ditt namn, regnr, summa för parkeringskostnad för gästparkeringen samt uppgift om till vilket konto du vill ha pengarna och lämna det i Samfällighetens brevlåda (som sitter på utsidan av miljöstugan, Nybodaringen 88).

Vid frågor kontakta vår parkeringsansvarige Rolf Henriksson som du kan nå via vår hemsida https://www.nybodahojden.com/ eller via telefon: 070-585 85 10.

16 dec 2022

Lite info om motorvärmare, parkering mm

Av Anders Annerfalk | 2022-12-16 13:09
Fortsatt behov av motorvärmare?

Som tidigare har meddelats, så är det inte tillåtet att använda motorvärmaruttaget på p-platsen för att ladda sin elbil. Trots detta, så fortsätter några att ladda via motorvärmaruttaget. Det innebär, förutom säkerhetsrisken, att samfälligheten belastas med elkostnader för motorvärmarna även under andra tider på året än vintertid. I dessa tider med höga elkostnader är det dessutom särskilt märkbart.

Styrelsen kommer att kontakta alla de, som hyr parkeringsplats med motorvärmare, för att utreda det fortsatt behovet av motorvärmare. Med utgångspunkt i den utredningen, kommer styrelsen att fatta beslut om vi även fortsättningsvis ska erbjuda p-platser med motorvärmaruttag. 

Höstvandring
Väl inpå hösten – när detta skrives har hösten gått över i vinter – genomförde styrelsen, tillsammans med vår tekniske förvaltare Pontus Marin från Stoft Fastighetsteknik, den årliga höstvandringen.

"Höstvandring" må låta som en stärkande promenad, men ska ses mer som en okulär besiktning, där man går runt hela området och med utgångspunkt i samfällighetens underhållsplan, framförallt ser över reparations- och underhållsbehov.

Nytt parkeringsavtal
Intäkter från våra parkeringar är samfällighetens främsta inkomstkälla.
Att ha samtliga parkeringsplatser uthyrda är viktigt för samfällighetens ekonomi. Under våren 2022 sade styrelsen upp det avtal vi hade med APCOA för att ha möjlighet att jämföra med andra parkeringsbolags tjänster och erbjudanden. Efter att ha haft en dialog med fem olika parkeringsbolag, beslutade styrelsen att återigen teckna avtal med APCOA, då de, efter omförhandling, erbjöd de bästa villkoren. Avtalet innebär att vi får något ökade intäkter jämfört med tidigare, med en servicenivå som ska vara minst lika bra som var de andra bolagen kunde erbjuda.

Samfälligheten har Rolf Henricsson som parkeringsansvarig, och har i den rollen regelbunden kontakt med APCOA.
Via hemsidan sker kontakt med Rolf om allt som har med parkeringsplatserna att göra; t.ex. om man t ex önskar hyra p-plats, vill säga upp sin p-plats eller skulle vilja byta p-plats etc.

16 dec 2022
Mer om elbilsladdning

Mer om elbilsladdning

Av Anders Annerfalk | 2022-12-16 10:00

Vid styrelsemöte den 15 december, beslutades det att bjuda in samfällighetens medlemmar och boende i området till ett informationsmöte kring nuläge för frågan om elbilsladdning på Nybodahöjden. Detta informationsmöte planeras till efter årsskiftet.

Vid mötet betonades också att det även i fortsättningen inte är tillåtet att ladda sin elbil via motorvärmaruttag.

15 dec 2022

Elbilsladdning

Av Anders Annerfalk | 2022-12-15 08:00

Ovan: Elbil är bra – men ladda inte så här!

Många är med rätta frågande inför varför det "inte händer något" vad gäller installation av laddstolpar för elbilar på samfällighetens p-platser.
Nu gör det det.

Styrelsen har under flera år efter stämmobeslut haft frågan uppe men, så som regelverket – Samfällighetslagen – ser ut, har det funnits uppenbara tveksamheter kring i vilken utsträckning Lantmäteriets anläggningsbeslut för Nybodahöjden ger oss möjlighet att utan en ny anläggningsförrättning låta installera laddare – vårt anläggningsbeslut är otydligt. Nu ser det dock ut som att vi kan komma vidare; detta som en följd av att Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i en dom har slagit fast att det mycket väl kan ligga i det gemensammas intresse att låta en samfällighet eller en bostadsrättsförening installera laddare.
 
Där vi tidigare har tolkat våra möjligheter försiktigt, kanske överdrivet försiktigt för att inte riskera att dra på samfällighetens medlemmar onödiga kostnader, så kommer vi nu med hjälp av en sakkunnig medlem att se om vi kan göra en positiv omtolkning av anläggningsbeslutet. I så fall kommer nästa steg sannolikt att vara att med medlemmarnas stöd få ett beslut om att gå vidare, för att därefter göra en upphandling av det för samfälligheten mest lönsamma alternativet till ladd- och debiteringssystem. Styrelsen kommer att återkomma löpande i denna angelägna fråga.

I avvaktan på att vi ska få laddplatser på våra p-platser, så har några boende (villaägare) själva installerat egna laddare, vilket ju är en elegant lösning. Andra laddar på omkringliggande publika laddplatser, t.ex. vid Liljeholmens centrum medan några är lite extra fiffiga och använder motorvärmaruttagen, trots att det är sedan länge är såväl

• förbjudet
av samfällighetens styrelse som
tydligt avrått av Elsäkerhetsverket med hänvisning till risken för såväl brand som kortslutning:

Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag. • Gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar i fastigheten kan orsaka varmgång vid hög belastning, vilket i sin tur kan leda till brand."  Läs mer här!


Utöver risken för personskador så betalar ju inte den, som felaktigt laddar sin elbil via motorvärmaruttaget, rätt avgift för sin laddning.
Samfälligheten kommer därför att göra en utredning av hur motorvärmaruttagen används, vilka som använder dem och till vad. Den utredningen kommer att ligga till grund för ett beslut om motorvärmaruttagens framtid.

14 dec 2022

Styrelsen 2022-23

Av Anders Annerfalk | 2022-12-14 20:11

Samfällighetens styrelse samlade vid ett höstmöte. Fr.v. i bild: Rolf Henriksson (parkeringsansvarig, adjungerad till styrelsen), Camilla Almgren (kassör), Caroline Siwerz (vice ordförande och ansvarig för mark- och trädskötsel), Charlotta Granström (leverantörsansvarig), Anna-Karin Högberg (ordförande), Anna Palmberg (ansvarig för incident- och felhantering), Ann Kajsten (underhålls- och trädplan), Eva Karlsson (ansvarig för omvärldsbevakning) och Stefan Larsén (sekreterare). Saknas i bild gör Anders Annerfalk, som är informationsansvarig och den som tog bilden.

1 jun 2022

Stämman avklarad!

Av Anders Annerfalk | 2022-06-01 12:00

Tisdagen den 17 maj 2022 var det så dags för den årliga föreningsstämman i Nybodahöjdens Samfällighetsförening. Stämman hölls även i år i Årstadalsskolans matsal – val av lokal motiveras av att den ligger behändigt nära och att den är behändigt stor.

Mötet öppnades av avgående ordförande Tobias Moberg, och till ordförande för stämman valdes Marcus Bäckström. Till sekreterare valdes Anna-Karin Högberg.

Som en inledning på förhandlingarna, presenterade Tobias Moberg den avgående styrelsens medlemmar och de respektive rollerna. Efter det gick han igenom av styrelsens förvaltningsberättelse, årsredovisningen föredrogs av kassören Camilla Almgren och samfällighetens internrevisor Mårten Wierup föredrog revisionsberättelsen.

Stämman fastställde den resultat- och balansräkning som redovisades i årsredovisningen och godkände styrelsens förslag till resultatdisposition varefter den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

När det gällde förslag från styrelsen och inkomna motioner, så konstaterade Tobias Moberg att styrelsen inte hade lämnat något förslag eller gjort någon framställan till stämman. De fem inkomna motionerna beslöts sedan av stämman att anses besvarade eller lämnades utan åtgärd.

Då flera i den avgående styrelsen hade avböjt omval, skedde en del nyval. Valberedningens ordförande, Kristin Holmberg, redogjorde för valberednignes arbete och presenterade sedan förslaget till ny styrelse. Förslaget antogs av stämman, och den nya styrelsen ser ut som följer: Anna-Karin Högberg, ordförande, Camilla Almgren, Anders Annerfalk, Charlotta Granström, Ann Kajsten, Eva Karlsson, Stefan Larsén, Anna Palmberg och Caroline Siwerz, ledamöter.

En närmare presentation av den nya styrelsen och ledamöternas respektive ansvarsområden kommer efter höstens första ordinarie möte.

Kristin Holmberg tackade sedan, på samfällighetens vägnar, de avgående styrelseledamöterna Tobias Moberg, Alexandra Bohwalli Skommevik och Jimmy Svensson (ej närvarande).

Även Anna-Karin Högberg tackade, nu på styrelsens vägnar, också av ordförande Tobias Moberg och övriga avgående ledamöter.

När det gäller valberedning inför nästa styrelse, den som ska väljas i våren 2023, så har nu samfälligheten ett problem. Stämmoordförande Marcus Bäckström konstaterade att den avgående valberedningen, trots idogt arbete, inte haft någon framgång i att få frivilliga till ny valberedning. Det innebär att om det inte finns någon valberedning måste styrelsen bereda ett eget förslag till nästa års stämma.

Enligt samfällighetsföreningens stadgar skall samtliga bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar som ingår i samfällighetsföreningen föreslå en ordinarie ledamot samt två suppleanter till styrelsen. För fyra ordinarie ledamöter löper valperioden ut 2023 och de berörda föreningarna måste därför aktivt höra av sig till styrelsen för förslag på ledamöter.

Årsmötesprotokollet i sin helhet hittar du här.

20 apr 2022

Vår!

Av Alexandra Bohwalli Skommevik | 2022-04-20 09:49

Nu när vi lämnar påsken bakom oss och förhoppningsvis den sista snön så inleds 'vårstädningen' här på Nybodahöjdens grönområde och gator. Löv ska krattas, gator sopas, rabatter rensas och farthinder ska åter monteras. 

Vi har tillsammans med Trädmästarna nyligen genomfört en översyn av våra träd i området där vi kommer att åtgärda där det behövs. I år är det även dags för våra oxlar vid gatorna att få lite extra kärlek och detta arbetet kommer att genomföras i maj-juni. Mer info om när och hur kommer inom kort.  

Vår-hälsningar,

Alexandra & övriga i styrelsen 


8 mar 2022

Skyddsrum?

Av Anders Annerfalk | 2022-03-08 12:00

Med anledning av det ryska anfallet på Ukraina, och de mer eller mindre förtäckta hot som har riktats mot de länder, som stöder Ukraina, så har frågan om skyddsrum kommit upp även på den svenska dagordningen. Även om sannolikheten för att Sverige ska dras in i någon sorts väpnad konflikt av många bedömare, inte minst regeringen, bedöms som försvinnande liten, så undrar många var det finns skyddsrum.

Här på Nybodahöjden finns det några stycken, och då främst i flerfamiljshusens källare, och är man nyfiken på var de finns exakt - här eller i grannskapet - så har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, en karta som visar var alla Sveriges skyddsrum är belägna.

Du hittar kartan här.

22 jan 2022

Varför har vi inte några laddplatser för elbilar?

Av Anders Annerfalk | 2022-01-22 16:23
Det blir fler och fler på Nybodahöjden, som skaffar sig bil med laddmöjlighet.
Elsäkerhetsverket avråder dock från att låta ladda via motorvärmaruttag, eftersom dessa inte är konstruerade för den sortens utnyttjande.

Frågan om elbilsladdning på samfällighetens parkeringsplatser har varit uppe på årsstämman under en rad av år, och frågan blir naturligtvis allt mer aktuell i takt med att fler och fler skaffar el- eller hybridbil. Frågan är emellertid komplex, eftersom det för en samfällighet inte bara är att ta ett beslut om att sätta upp laddstolpar.

Bakgrunden är i korthet:

Efter att en motion om att utreda möjligheten att uppföra laddpunkter för elbilsladdning på samfällighetens parkeringsplatser bifölls av styrelsen vid årsmötet 2019 har flera olika alternativ och vägar framåt diskuterats.

Ett stort hinder, som är gemensamt för samfällighetsföreningar runt om i Sverige, är det föråldrade regelverk som styr vad en gemensamhetssanläggning ska erbjuda de boende. Står det inte uttryckligen att elbilsladdpunkter ska ingå måste samfälligheten ansöka om ett nytt anläggningsbeslut hos Lantmäteriet, en så kallad omförrättning. Det är kostsamt och dessutom ingen garanti för att en samfällighet ska få grönt ljus att påbörja en installation. Frågan om kostnadsfördelningen är också komplex, då samfälligheten utgörs av både bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Kan man sätta upp en egen laddbox?

Kreativiteten är stor och frustrationen växer i takt med att antalet laddbara bilar ökar, så frågan om huruvida man kan sätta upp en egen laddbox är naturlig.

Naturligtvis kan man som fastighetsägare eller bostadsrättsförening göra det, så länge placeringen och anslutningen/laddboxen sitter på en fastighet eller mark, som man själv äger eller disponerar och där laddkabeln inte utgör ett hinder eller en fara för andra. 

Det är med andra ord inte tillåtet att låta en laddkabel ligga över t.ex. en allmän trottoar eller gå från ett fönster via ett träd eller en lyktstolpe fram till den egna bilen. Risken för att någon skadas allvarligt, t.ex. genom att man snubblar på en kabel, är uppenbar.


Notera också elbilsladdning via motorvärmaruttaget inte är att rekommendera, eftersom dessa inte är konstrurerade för den typen av belastning.

Vad händer i samhället inom det här området?

Att vi har ett statligt regelverk som går på tvärs mot klimatpolitiken är förstås ett problem. Problematiken kring just samfällighetsföreningarnas möjligheter att installera laddpunkter för elfordon har också uppmärksammats i flera statliga utredningar, bland annat i Boverkets utredning Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon från 2019. 

I november 2021 kom Energimyndigheten, som har utrett frågan, med rapporten Analys och förslag för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform. I rapporten har man identifierat flera hinder för samfälligheter och ger förslag på hur det kan bli enklare att installera laddboxar på gemensamma parkeringsplatser. Enligt Lantmäteriet går det sannolikt att lösa de problem som förknippas med lagstiftningen, handläggningstiden och förrättningskostnaden för samfälligheter inom ramen för de relevanta regelverk som gäller i dag.

För att se hur dessa problem kan lösas i praktiken har styrelsen varit i kontakt med den lokala lantmäterimyndigheten i Stockholm, men de säger att de i nuläget inte kan ge några besked om vilka konkreta lättnader Energimyndighetens rapport kan medföra, utan hänvisar fortfarande till det sedan tidigare gällande regelverket.

Och nu?

Styrelsen bevakar givetvis frågan och fortsätter aktivt att utreda möjligheterna för kostnadseffektivt sätt att möjliggöra elbilsladdning på Nybodahöjden. Under tiden kan man här själv läsa vad Energimyndigheten säger i frågan. 


26 sep 2021

Hetvatten mot ogräset

Av Anders Annerfalk | 2021-09-26 20:23

Hösten är väl trots allt här, vi är ju snart inne i oktober, och det är dags att rusta sig för den vinter som är i antågande. Micke Lejdeby från vår parkförvaltare Habitek gjorde säsongens kanske sista kraftsamling mot ogräs, då han under några dagar i förra veckan gick på detta vildväxande otyg med sin hetvattenspruta. Samfälligheten har av miljöskäl valt detta alternativ i stället för kemisk bekämpning.

11 sep 2021

Höstvandring med styrelsen

Av Anders Annerfalk | 2021-09-11 09:10

På bilden ovan ser vi t.v. vår tekniske förvaltare Pontus Marin från Stoft Fastighetsteknik beskriva status på en del planerade underhållsåtgärder för styrelsen.
Det var för övrigt första gången den nyvalda styrelsen samlades "fysiskt" – tidigare möten, liksom för den förra styrelsen, har av pandemiskäl hållits som webbmöten.Nej, det är inte en inbjudan, även om rubriken kanske lite missledande antyder att så kan vara fallet.

Det handlar i stället om den årliga rundvandringen på vårt område, som styrelsen gör tillsammans med vår tekniske förvaltare, Pontus Marin från Stoft Fastighetsteknik. Syftet med rundvandringen, som i år gjordes den 24 augusti i samband med det första styrelsemötet för hösten, är att "på ort och ställe" se över underhålls- och ev. reparationsbehov. 

Samfälligheten har ju ett förvaltningsansvar för olika gemensamma "funktioner", och det finns emellanåt behov av att på olika sätt åtgärda dessa. Det kan vara så vitt skilda saker som lekplatsernas utformning, gatubelysningen eller dagvattennät som läcker.

Under den kombinerade rundvandringen och styrelsemötet, beslutade styrelsen bl.a. att

 • inte fullfölja fas 6 avseende grusning av bl.a. gästparkeringen,
 • måla krönplåtarna vid carportarna under hösten,
 • ev. laga översta trappsteget vid "norra" trappan och även högtryckstvätta denna,
 • rengöra konstverket vid infarten,
 • ev. inventera skicket på sittytorna på bänkarna vid lekplatserna,
 • inte byta ut annat än rent defekta motorvärmare,
 • undersöka om huruvida områdets sandlådor (alltså de för halkbekämpning, inte de på lekplatserna) används av vår vinterunderhåller FJ Service – i så fall bör de fyllas med samma röda grus som vi har lagt ut på p-platser och gångar),
 • be FJ Service att undersöka om "stödkonstruktionen" vid sopskåpen (Nybodaringen 80) kan göras smartare och snyggare sätt,
 • be vår markskötselleverantör Habitek, som tog över skötseln av parkmarken mm från All-Granth förra året, se vad som kan göras åt ”Häxringen”,
 • be boende på Nybodahöjden lämna förslag på var i området man gärna ser återplantering av träd och att
 • utreda mer noggrant vilka områden på höjden, som – i likhet med t.ex. marken mellan Nybodaringen 97-99 där det finns bänkar, sandlåda och flaggstång) – inte tillhör samfälligheten utan resp. bostadsrättsförening (i det aktuella fallet Brf. Gryningen) för att senare kunna besluta hur ett ev. skötselansvar ska hanteras.

P-platser - ska boende ha företräde?

Bland övriga frågor, som lyftes var den om huruvida boende ska ha förtur till p-platser.
Idag är det 3 boende på höjden som står i kö för parkeringsplats. Vi har tidigare, under ganska lång tid, haft ett antal lediga p-platser vilket har påverkat vår ekonomi negativt – detta då p-platsavgifter är en viktig intäktskälla för samfälligheten. Vi har därför regelmässigt hyrt ut några platser till "externer", dvs. personer som inte bor i området.

Under det senaste året har, sannolikt som en följd av pandemin och en därmed förknippad ovilja att åka kommunalt, allt fler boende på höjden skaffat bil och behöver därmed en parkeringsplats. En fråga, egentligen ett önskemål, har därför inkommit från en boende i området – vore det möjligt att nu säga upp några externa p-platshyresgäster, för att därmed kunna erbjuda nyinflyttade en p-plats utan att dessa ska behöva köa?
Frågeställaren anser att parkeringsplatserna primärt bör erbjudas boende på höjden.

Då frågan ansågs komplex – det fanns väldigt varierande åsikter inom styrelsen hur detta skulle hanteras – beslutades att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

20 jul 2021

Årsstämman – en ögonblicksbild

Av Anders Annerfalk | 2021-07-20 21:55

Så hade vi i samfälligheten den 18 maj vårt årsmöte, som även i år hölls i Årstadalsskolans matsal. Årsmötet präglades, även som i fjol, av de pandemirelaterade försiktighetsåtgärder vi har kommit att vänja oss vid. Att sittplatserna var väl separerade var ju en självklarhet, men trots det hade de flesta deltagarna valt att närvara via videolänk. Här följer en kort sammanfattning av årsmötet – mer detaljerad information finns i årsstämmoprotokollet, vilket du hittar här.

Mötet
Mötet öppnades av sittande ordförande Tobias Moberg, men leddes sedan av Marcus Bäckström, som även det för andra gången hade anlitats som en erfaren och extern ordförande. Till sekreterare för stämman valdes Petra Lennhede, och för att justera protokollet valdes Ann Kajsten och Tobias Moberg.

Motioner
Till stämman var fyra motioner inlämnade; tre på temat laddning av elbilar och en som föreslog att samfälligheten borde köpa en hjärtstartare. När det gäller laddning av elbilar så konstaterades att det är en angelägen fråga, men då regelverket – lagar och förordningar – ännu inte medger att samfälligheten får engagera sig ekonomiskt i detta så tvingades styrelsen föreslå att motionerna endera skulle avslås respektive anses besvarade. Stämman beslutade också i linje med styrelsens förslag.

Även frågan om hjärtstartare konstaterades vara viktig, men då inte heller den faller inom ramen för samfällighetens ansvarsområde, så valde stämman att följa styrelsens förslag och beslutade att lämna motionen utan åtgärd.

Ekonomi
Efter att tidigare ha fått höra styrelsens förvaltningsberättelse, revisorernas redogörelse och styrelsens förslag till vinstdisposition beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet. Camilla Almgren, ekonomiansvarig i den avgående styrelsen, redogjorde för styrelsens förslag till budget, vilket antogs av stämman.

Styrelseval
Styrelsen för Nybodaringens samfällighet består av en representant för respektive bostadsrättsförening eller samfällighet, och dessa har också vardera en förstesuppleant och en andresuppleant, vilka inte deltar i samfällighetens sammanträden annat än då ordinarie ledamot är förhindrad.

Ur den avgående styrelsen hade Petra Lennhede och Ida Lundquist avböjt omval, så som ersättare för dessa valdes som ordinarie ledamöter Charlotta Granström och Stefan Larsén.

Styrelsens sammansättning, inklusive suppleanter, återfinns i årsstämmoprotokollet.
Lite mer om vilka som sitter i styrelsen hittar du här.

28 apr 2021
Vårstädning!

Vårstädning!

Av Alexandra Bohwalli Skommevik | 2021-04-28 10:24

Så äntligen börjar våren titta fram på riktigt! 

Som ni säkert redan har märkt så har vårstädningen av våra mark- och grönområden påbörjats: Rabatter rensas, träd trimmas, gräsmattor ses över, sopning av trottoarer och gator m.m. 

Farthindren kommer inom kort att placeras ut igen. 

Vårhälningar,
Styrelsen


21 mar 2021
Årsmöte den 18 maj

Årsmöte den 18 maj

Av Tobias Moberg | 2021-03-21 19:36

Samfällighetens årsmöte kommer att äga rum tisdagen den 18 maj 2021. (Det datum som angavs i ett tidigare utskick har alltså ändrats.)

Om pandemin tillåter avser vi att precis som förra året genomföra en fysisk stämma med möjlighet till fjärranslutning. Mer information kommer i kallelsen som tillsammans med årsmöteshandlingarna skickas ut i mitten av april.

Vi vill passa på att påminna om att det fortfarande finns tid för att skicka in motioner till årsmötet: Sista dag för detta är 31 mars. Motion kan skickas via e-post till styrelsen@nybodahojden.com eller läggas i föreningens brevlåda som sitter på sidan av miljöstugan och har adress Nybodaringen 88.

27 dec 2020

Ingen bortforsling av julgranar i år

Av Tobias Moberg | 2020-12-27 12:37

Samfälligheten kommer i år inte att anordna någon bortforsling av julgranar. Vi föreslår istället att ni lämnar era granar vid någon av Stockholms Stads uppsamlingsplatser.

Den närmaste fasta insamlingsplatsen finns vid Svandammsplan i Midsommarkransen, vid korsningen med Tellusborgsvägen. Den är öppen mellan 25 december och 31 januari.

Det går även att lämna granen nere på Sjövikstorget den 9, 10, 16 och 17 januari mellan klockan 12:00 och 13:00.

Mer information om uppsamlingsplatser i närheten finns på Stockolms Stads sida om att återvinna julen.

17 dec 2020
Information om kommande trädskötsel

Information om kommande trädskötsel

Av Alexandra Bohwalli Skommevik | 2020-12-17 08:46
Årets sedvanliga översyn av trädbeståndet i området ägde rum under hösten. Vi har fortsatt välmående träd och växtlighet. 

Arboristerna från Trädmästarna bedömde att 4 träd behöver åtgärdas och att övriga är friska.

Träd 128: Skogslönnen (tvilling-trädet) har tyvärr drabbats av ett svampangrepp och behöver fällas för att inte riskera att välta.

Träd 156: Tall med inväxt trädbit skapar obalans i växtlighet och trädbit ska tas bort.

Träd 158: Tall-stubbe har drabbats av röta och kommer därför att fällas. Klätterväxt vid stubbe kommer att omplaceras om möjligt.

Träd 174: Ek med överhängande grenar på fastighet kommer att reduceras.


Arbetet kommer att utfärdas av Trädmästarna och är planerat till mitten av januari 2021. Datum kan påverkas av väder och vind.

Enligt Nybodahöjdens skötselplan kommer nyplantering att ske för varje träd som behöver fällas. Styrelsen kommer att göra detta i samråd med Trädmästarna. Nyplantering kommer att ske under 2021.


Vid frågor vänd er till Alexandra som är mark- och trädansvarig på 0708-747023.

21 aug 2020
Hästskon: nya lås till sopskåp och miljöstuga

Hästskon: nya lås till sopskåp och miljöstuga

Av Anders Annerfalk | 2020-08-21 09:42

Nu ska vi byta låscylindrar till sopskåpen och miljöstugan i Hästskon, eller, formellt, de som tillhör "GA2, Gemensamhetsanläggning 2". Låsbytet sker prel. den 3/9.

Anledningen till att vi gör detta är att Assa, som tillverkar låsen, inte längre tillverkar de speciella nyckelämnen som krävs för dessa lite ovanligare låscylindrar, och vi kan därför inte längre ersätta nycklar som saknas.

Alla, som bor i en lägenhet eller samfällighet som tillhör GA2 kommer att få nya nycklar via

 • Brf Söderutsikt (Nybodaringen 89-95): Ida Lundqvist
 • Brf Gryningen (Nybodaringen 97-101): Anders Annerfalk
 • Brf Fågelsången (Nybodaringen 103-107): Camilla Almgren
 • Samf Nybodaringen (Nybodaringen 62-86): Ann Kajsten
 • Samf Grönbrink (Nybodaringen 111-121): Petra Lennhede

Ev. frågor besvaras av undertecknad, Anders Annerfalk, gärna via mejl: anders.annerfalk@informationschef.se

17 aug 2020
Lekplatser klara och godkända

Lekplatser klara och godkända

Av Alexandra Bohwalli Skommevik | 2020-08-17 18:56

Imorse blev lekplatserna besiktigade och godkända för lek!
Några mindre justeringar kommer att ske på torsdag men inget som påverkar säkerheten av lekutrustningen.

Området runt omkring fallskyddsytorna kommer att snyggas till och kommer omges av gräs samt grus såsom innan. Lekplats 1 (med klätterställning) har redan nu nysått gräs och vid lekplats 2 (med gungor) ska det sås gräs under nästa vecka. Vi kommer skylta upp detta så att gräset får tid att växa till sig. 

Under byggnationen stötte vi på stenblock i marken vilket gjorde att det hela drog ut på tiden något. Vi tackar för ert tålamod. 

Så roligt att se så många nyfikna barn som direkt började leka på lekplatserna! 

Om ni har frågor eller funderingar kontakta oss gärna via kontaktformuläret här på hemsidan.

13 aug 2020

Ny tidsplan för omgrusningsprojektet

Av Tobias Moberg | 2020-08-13 09:33

Arbetet med att lägga nytt grus i "hästskon" är nu i full gång. Den lilla gästparkeringen utanför miljöstugan och platserna utanför Nybodaringen 89 har redan försetts med nytt grus.

Tyvärr har det visat sig att omgrusningsarbetet kommer att bli mer omfattande än vad entreprenören hade räknat med.

Parkeringsplatserna består av ett underlag av stenmjöl samt ett övre skikt av grus. Det har visat sig att nivån på underlaget är betydligt högre än förväntat. Det innebär i sin tur att entreprenören behöver schakta bort betydligt mer massor för att kunna åstadkomma den grusnivå som föreskrivs i områdets grusinstruktion (någon/några centimeter under de omkringliggande plattorna).

Om vi inte åtgärdar den höga nivån nu kommer problemen med att gruset "spiller över kanterna" att fortsätta. Då har arbetet i mångt och mycket varit förgäves.

På grund av det ökade schaktningsbehovet kommer tidsplanen för arbetet att behöva justeras. Vår tekniske förvaltare Stoft Fastighetsteknik kommer att distribuera en uppdaterad tidsplan till berörda boende. Vid frågor kan ni som tidigare vända er till Thomas Nordenborg på adressen thomas@stoft.se.

Vi ber om ursäkt för det besvär de ändrade tidsplanerna orsakar. För att göra det enklare för er att flytta era bilar när parkeringsplatsen grusas om har vi bett Apcoa att tills vidare inte dela ut några parkeringsböter för gästparkeringarna i hästskon.

Uppdatering 2020-08-17: Informationen om att Apcoa inte skulle dela ut parkeringsböter på gästparkeringarna var tyvärr felaktig. Ni måste även fortsättningsvis betala när ni ställer er där men kan få ersättning för de utläggen genom att lämna in kvittot till samfälligheten. Kontakta vår parkeringsansvarige Rolf Henriksson via kontaktformuläret här på hemsidan för att få information om hur ni lämnar in sådana kvitton. Rolf kan även hjälpa till med att annullera eventuella parkeringsböter ni fått på grund av den tidigare felaktiga informationen.

7 aug 2020

Dags för omgrusning av hästskon

Av Tobias Moberg | 2020-08-07 16:42

I nästa vecka kommer arbetet med att lägga nytt grus i "hästskon", alltså den östra delen av området, att köra igång. Det befintliga gruset kommer att ersättas med alldeles ny, skinande röd Älvdalsporfyr - helt enligt skötselinstruktionen för området.

Information om arbetet har distribuerats till de berörda fastigheterna. Arbetet koordineras av vår tekniske förvaltare Stoft Fastighetsteknik, vid frågor kan ni vända er till Thomas Nordenborg på adressen thomas@stoft.se.

Om ni behöver hjälp med tillfällig parkering under arbetstiden är ni välkomna att kontakta Rolf Henriksson via kontaktformuläret här på hemsidan.

27 jul 2020

Uppdatering kring arbetet med lekplatserna

Av Alexandra Bohwalli Skommevik | 2020-07-27 18:25

Uppdatering lekplatser 2020-08-04:

From med idag är lekplatsarbetet åter i full gång. De stenblock som vi stötte på i marken borras bort och vi kan behålla planen för lekplatserna med tilltänkt lekutrustning. Det behövs borras och tas bort sten så vi ber om överseende med det "buller och bång" som detta innebär.  Arbetet planeras vara klart nästa vecka dvs v33. För att färdigställa har vi godkänt att arbete får ske även på lördag 8 augusti men med tidigast start 9.00. 

Skador i gräsmattorna som följd av grävmaskinerna kommer att återställas när arbetet är färdigställt. 

Vid frågor kontakta Alexandra i styrelsen på 0708-747023.

Mvh, Styrelsen


Uppdatering av lekplatserna i samfälligheten: 

Vid markarbetet vid lekplatserna upptäcktes stora stenblock. Lekplatserna som skulle ha färdigställts under föregående vecka är pga stenblocken försenade. Vi träffar markföretaget i veckan för att hitta en bra lösning. Oklart i dagsläget när lekplatserna kan färdigställas men vi kommer att hålla er informerade i detta forum. 

Vid frågor kontakta Alexandra i styrelsen på 0708-747023. 

Mvh, Styrelsen

13 jul 2020

Renovering av lekplatser

Av Tobias Moberg | 2020-07-13 17:06

Som vi berättade på årsstämman har vi i styrelsen gett det välrenommerade företaget Kompan i uppdrag att fräscha upp lekplatserna på området. Arbetet med att ta bort befintlig lekutrustning har precis dragit igång, det är därför området har stängslats in.

Vi har tre lekplatser på området:

När allt är klart kommer lekplatserna att ha fått ny lekutrustning enligt nedan:

Vi återkommer med mer information om renoveringen i ett kommande nyhetsbrev.

Vi i styrelsen vill passa på att önska er alla en fortsatt trevlig sommar!

8 jul 2020

Protokoll från årsstämman

Av Tobias Moberg | 2020-07-08 11:07

Protokollet från vår ordinarie föreningsstämma den 23 juni 2020 är nu justerat och klart. Ni hittar det under fliken stadgar och årsmöten.

16 jun 2020

Markskötsel

Av Alexandra Bohwalli Skommevik | 2020-06-16 21:14

Hej

Nu är vår plantering vid områdets entré äntligen färdigställd! Nu ska växterna ta fart och det nysådda gräset kommer att bli en grön inramning till rabatten.

För er info så står vi mellan företag som sköter vår markskötsel. Det nya företaget kommer att vara på plats inom kort. Planen är att papperskorgar ska tömmas och gräset ska klippas innan Midsommar. 

Vi ber er ha tålamod tills dess. 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

13 maj 2020

Vårstädning av Nybodahöjdens grönområden

Av Alexandra Bohwalli Skommevik | 2020-05-13 08:56

Som ni säkert har märkt pågår årets vårstädning av samfällighetens gemensamma grönområden. Detta innebär att vi förbättrar våra gräsmattor, rensar ogräs, städar lekplatserna, sopar bort vinterns grus, klipper gräsmattorna etc.  

De närmaste veckorna kommer våra gräsmattor vara lite extra känsliga då vi har jordförbättrat och sått nytt gräs, så undvik att gå direkt på dessa områdena. 

Planteringen av vår entré är i full gång! Vi har en fin och snart blomstrande entré att se fram emot. Några försenade leveranser har dragit ut på arbetet men detta kommer att färdigställas så snart som möjligt. 

De växter som tidigare var planterade i entré-rabatten är omplanterade runtom i området.

Ha det fint! 

/Styrelsen 

13 apr 2020

Ny tid för årsstämma!

Av Ida Lundqvist | 2020-04-13 22:03

På grund av rådande Coronavirusepidemi kommer samfällighetens årsstämma flyttas till den 23 juni 2020 kl. 19.00. Plats kommer att meddelas senare. Styrelsen har även för avsikt att göra det möjligt att fjärransluta till årsstämman. 

26 mar 2020

Tid för årsstämma!

Av Ida Lundqvist | 2020-03-26 08:11

Samfällighetens årsstämma kommer att hållas den 11 maj 2020 kl. 19.00 i Årstadalsskolan.

Vi i styrelsen vill passa på att påminna om att eventuella motioner ska vara inskickade senast den 31 mars 2020.

26 mar 2020

Nytt nyhetsbrev för Mars

Av Ida Lundqvist | 2020-03-26 08:07

Hej, nytt nyhetsbrev för mars finns under fliken "nyhetsbrev"

31 jan 2020

Bortforsling av julgranar

Av Alexandra Bohwalli Skommevik | 2020-01-31 13:45

Lyckad julgranshämtning i år - väldigt många granar fick sin rätta slutdestination! 

----- 

Goda nyheter: Till skillnad från de senaste åren kommer samfälligheten i år att ordna bortforsling av julgranar.

Uttjänta granar kan lämnas på gräsmattan i början på Idaborgsvägen (ner mot Årstabergsvägen), till vänster om det lilla elhuset. Granarna kommer att hämtas under vecka 3, så se till att lämna din gran senast 15 januari.

Om du vet med dig att du råkat tappa din gran någon annanstans på området är vi tacksamma om du flyttar den till den gemensamma högen. :)

1 nov 2019

Välkommen till samfällighetens nya hemsida!

Av styrelsen | 2019-11-01 19:50

Hej! 
Det du ser framför dig är vår nya hemsida. Här kan du hitta all relevant information om samfälligheten, kontaktvägar till vår styrelse, information om kommande händelser och mycket annat.

Styrelsens vision är att samtliga medlemmar i samfälligheten skall känna nyfikenhet och engagemang i det som händer på vårt fina område. 
Vi skall jobba på att vara tydligare i kommunikation samt förenkla för medlemmarna att få till sig information. Det är viktigt för oss att medlemmar skall känna sig hörda och därför vill vi även förenkla kontaktvägarna till styrelsen. 

Tveka inte att kontakta oss med synpunkter genom att använda formuläret under fliken ”kontakta oss”.

Väl mött!
Styrelsen