12 jan 2023

Sortering av matavfall

Av Anders Annerfalk | 2023-01-12 17:20

Fr.o.m. årsskiftet är det obligatoriskt för hushåll i Stockholm att sortera matavfall separat. För boende i bostadsrättsföreningar är det respektive förening, som är ansvarig för att organisera detta.

För de boende på Nybodahöjden, som har tillgång till miljöstugan (Nybodaringen 88) finns det såväl särskilda påsar för matavfall samt kärl att kasta dessa i i den del av miljöstugan, där glas och tidningar kastas.

Övriga boende får prata med sin respektive förening för att få information om hur ni ska förfara med matavfallet.

12 jan 2023

Nu har vi ledbelysning i hela området

Av Anders Annerfalk | 2023-01-12 17:06

I dag, torsdagen den 12 januari 2023, byttes de sista armaturerna i carportarna, liksom belysningen i trappan mellan Nybodaringen 89 och 91. Därmed är samtlig gemensam belysning inom området (den del som samfällighetsföreningen svarar för) LED-lampor, vilket är kraftigt energibesparande och samtidigt mer miljövänligt än tidigare armaturlösningar.

För dig som var tvungen att flytta din bil:

Samfälligheten ersätter dig för den parkeringsavgift du fick erlägga på vår gästparkering. Skriv ned ditt namn, regnr, summa för parkeringskostnad för gästparkeringen samt uppgift om till vilket konto du vill ha pengarna och lämna det i Samfällighetens brevlåda (som sitter på utsidan av miljöstugan, Nybodaringen 88).

Vid frågor kontakta vår parkeringsansvarige Rolf Henriksson som du kan nå via vår hemsida https://www.nybodahojden.com/ eller via telefon: 070-585 85 10.