12 jan 2023

Sortering av matavfall

Av Anders Annerfalk | 2023-01-12 17:20

Fr.o.m. årsskiftet är det obligatoriskt för hushåll i Stockholm att sortera matavfall separat. För boende i bostadsrättsföreningar är det respektive förening, som är ansvarig för att organisera detta.

För de boende på Nybodahöjden, som har tillgång till miljöstugan (Nybodaringen 88) finns det såväl särskilda påsar för matavfall samt kärl att kasta dessa i i den del av miljöstugan, där glas och tidningar kastas.

Övriga boende får prata med sin respektive förening för att få information om hur ni ska förfara med matavfallet.