10 mar 2024

Dags att lämna in motioner till Årstämman i Nybodahöjdens Samfällighetsförening senast 31 mars..

Av Caroline Lundberg | 2024-03-10 19:18


Dags att lämna in en Motion till Nybodahöjdens Samfällighetsförening,

Du vet väl att du i egenskap av egnahemsägare är medlem med rösträtt i Nybodahöjdens samfällighetsförening?

Har du idéer om förbättringar eller förändringar av samfällighetsföreningens verksamhet? Då är du varmt välkommen att lämna in en motion!

I en bostadsrättsförening är alla boende indirekta medlemmar eftersom det är själva bostadsrättsföreningen som är medlem i samfälligheten. Medlem i samfälligheten har rätt att motionera till stämman. Ett sätt att påverka, komma med idéer m.m. Styrelsen för bostadsrättsföreningen kan lämna motioner till stämman senast den 31 mars. Ni får på det sätt ni finner lämpligt informera och involvera era boenden för motioner som ni sedan kan lämna inför årsstämman.


Via e-post till: styrelsen@nybodahojden.com

eller

Utskriven i samfällighetens brevlåda. Den sitter på Nybodaringen 88, på miljöstugans yttervägg (mot vägen)

Din motion kommer att behandlas på samfällighetens årsstämma torsdag 23 maj 2024. ( Vi kommer hålla till i matsalen på Årstadalsskolan, kallelse kommer senare.)

Vänliga hälsningar,

Styrelsen för Nybodahöjdens samfällighetsförening