25 mar 2024

Kallelse till lantmäterisammanträde gällande anläggningsförrättning.

Av Caroline Lundberg | 2024-03-25 20:58


På stämman i maj 2023 beslutades att styrelsen ska ansöka om en omprövning av samfällighetens anläggningsförrättning , i syfte att i senare skede kunna fatta beslut om installation av laddningsmöjlighet (el) för fordon.

Vi har nu blivit kallade av Lantmäteriterimyndigheten att närvara vid omprövningen av denna förrättning.

Kallelsen riktar sig i första hand till samfällighetens medlemmar.

Dag och tid:

Tisdag 2 april 15:15-17:00 (senast)

Plats:

Lantmäterimyndighetens kontor

Fleminggatan 4, 104 20 Stockholm

Att behandlas:

Vid sammanträdet kommer följande att behandlas:

• Omprövning av anläggningsbeslut för Nybodahemmet Ga :1 för att införa ändamålet fordonsladdning.

Se kallelse i länk nedan .

Mvh Styrelsen